PrOCEDURY ZAPISU NA KURS

 • wypełnij formularz z zakładki ZGŁOSZENIE
 • wpłać pierwsza ratę za kurs (min. 400 zł) numer konta znajdziesz w zakładce ZGŁOSZENIE
 • po dokonaniu wpłaty udostępnimy platformę szkoleniową
 • wykonaj badania lekarskie w zakładce BADANIA znajdą Państwo namiary do lekarzy
 • wraz badaniami i zdjęciem udaj się do wydziału komunikacji w celu uzyskania profilu PKK tel.na Bemowo 22 325-40-96

 • Zgłoszenie na kurs można dokonać bez PKK, jednakże niezwłocznie po jego otrzymaniu, należy dosłać go na adres: biuro@sarbo.pl

PRofil kandydata NA KIEROWCĘ (pkk)

To druk składający się z 20 cyfr generowany przez wydział komunikacji dla miejsca stałego zameldowania, gdzie zakodowane są wszystkie informacje o kandydacie i jest konieczny do wszelkich formalności związanych z prawem jazdy. Ażeby go uzyskać poniższe dokumenty należy dostarczyć do wydziału komunikacji

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
 • kolorową fotografię 3,5x4,5 cm
 • kserokopię prawa jazdy, w przypadku ubiegania się o dodatkowe uprawnienia
 • pisemna zgodę rodzica lub opiekuna-jeśli osoba nie ukończyła 18 roku życia
 • dowód osobisty do wglądu

RODZAJE KURSÓW

Z WYKŁADAMI LIVE – To obecnie najbardziej popularna metoda szkolenia dla osób nie posiadających żadnych uprawnień kat. AM, A1, B ze 100 dniowym dostępem do platformy szkoleniowej z modułem nauki, testów i wykładów LIVE, gdzie wykładowca na żywo prowadzi zajęcia, a uczestnik szkolenia może zadawać również pytania . To bardzo wygodna i BEZPIECZNA dla zdrowia forma nauki, nie tracisz czasu, pieniędzy na dojazdy siedzisz w domu przed ulubionym komputerem i się uczysz. Jeśli w zaplanowanym czasie nie jesteś w stanie wysłuchać lekcji, to nie problem, możesz w każdej chwili obejrzeć te i pozostałe zajęcia w dowolnie wybranym czasie, mało tego, tempo przygotowania możesz regulować sam(a). Zdolnym udało się posiąść wiedzę nawet w dwa dni. Po opanowaniu materiału uczestnik kursu zapisuje się na egzamin teoretyczny państwowy w WORD. Po zdaniu egzaminu, zgłasza się do OSK w celu odbycia jazd praktycznych. W międzyczasie musi odbyć 4 godzinny kurs ratownictwa medycznego.

Po zrealizowaniu jazd, kursanci zdają egzamin wewnętrzny praktyczny, następnie profil PKK jest uzupełniony przez OSK i uwolniony, co pozwala na zapisanie się na egzamin państwowy do WORD, do tego celu można wykorzystać system rezerwacji INFO-CAR.

E-LEARNINGOWY (dla osób posiadających już jakieś uprawnienia) – dostęp na 90 dni, gdzie kandydat na prawo jazdy po otrzymaniu dostępu do platformy szkoleniowej, samodzielnie w domu rozpoczyna naukę.

Po opanowaniu materiału zapisuje się na egzamin teoretyczny państwowy w WORD. Po jego zdaniu zgłasza się do OSK w celu odbycia jazd praktycznych. W międzyczasie musi odbyć 4 godzinny kurs ratownictwa medycznego.

Po zrealizowaniu jazd, kursanci zdają egzamin wewnętrzny praktyczny, następnie profil PKK jest uzupełniony przez OSK i uwolniony, co pozwala na zapisanie się na egzamin państwowy do WORD, do tego celu można wykorzystać system rezerwacji  INFO-CAR.

TRADYCYJNY Z WYKŁADAMI W SALI WYKŁADOWEJ – uczestnicy szkolenia mają do wyboru pomoce naukowe w postaci podręcznika tradycyjnego + testy lub dostęp do elektronicznej wersji platformy szkoleniowej w postaci modułu nauki i testów. Przy wyborze kursu w uwagach należy zaznaczyć jakie materiały chcemy. Profil PKK wymagany jest już w dniu rozpoczęcia kursu. Jazdy rozpoczynają się po odbyciu wykładów. Po zrealizowaniu programu, odbywa się egzamin w WORD.