Ile razy można podchodzić do egzaminu na prawo jazdy?

egzamin-na-prawo-jazdy

Egzamin na prawo jazdy to dla wielu jeden z najważniejszych i zarazem najbardziej stresujących egzaminów w ich życiu. Przygotowanie do niego zajmuje wiele tygodniu, a nawet miesięcy, a do zaliczenia konieczne jest uzyskanie pozytywnych rezultatów z części teoretycznej jak i praktycznej. Wiele osób rozważających możliwość zapisania się na kurs prawa jazdy zastanawia się, ile razy można podchodzić do egzaminu? W naszym krótkim wprowadzeniu rozwijamy ten temat oraz udzielamy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące limitu podejść do egzaminu na prawo jazdy.

Zdawalność egzaminów na prawo jazdy

Niestety, ale poziom zdawalności egzaminów na prawo jazdy jest nie tylko stosunkowo niski, ale również obniża się z roku na rok. W ubiegłym (2022) roku, egzamin na prawo jazdy kategorii B zakończył się pozytywnie jedynie w przypadku 30% kursantów. Oznacza to, że 2/3 osoby przystępujące do egzaminu nie uzyskało uprawnień do kierowania samochodem osobowym. Dla porównania, w 2020 roku, zdawalność plasowała się na poziomie około 60%.

Sytuacja wygląda jednak odmiennie w poszczególnych WORDach, o czym najlepiej wiedzą osoby pragnące zapisać się na egzamin z prawo jazdy. Widać bowiem, że coraz większą popularnością cieszą się te oddziały WORDu, które mogą poszczycić się wysokim poziomem zdawalności egzaminów. Im jest on niższy, tym więcej kursantów rezygnuje z wzięcia udziału w egzaminie w danym oddziale.

Ila razy można zapisać się na egzamin na prawo jazdy?

Egzamin na prawo jazdy składa się z dwóch głównych części – teoretycznej i praktycznej. Do uzyskania pozytywnego wyniku z całego egzaminu konieczne jest zaliczenie obu etapów. Test, który kursanci rozwiązują w części teoretycznej, składa się z 32 osobnych pytań, a za jego rozwiązanie można uzyskać 74 punkty. Do zaliczenia wystarczy uzyskanie wyniku na poziomie 68 punktów, na co mamy wyznaczony czas 25 minut.

Uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w części praktycznej. Ilość podejść do egzaminu teoretycznego jest nieograniczona. Oznacza to, że jeśli dana osoba odpadnie już na etapie rozwiązywania testu, może ponownie zapisać się na egzamin i brać w nim udział aż do skutku.

To samo dotyczy części praktycznej, która składa się z jazdy po placu oraz jazdy w terenie zabudowanym. Jest to etap, na którym najczęściej popełniamy błędy i w trakcie którego najczęściej uzyskujemy negatywny wynik. Każdy uczestnik egzaminu może podejść do niego dowolną ilość razy, bez narzuconych odgórnie ograniczeń lub limitów.

Egzamin na prawo jazdy – jak często można brać udział?

Częstotliwość uczestnictwa w egzaminie jest również sprawą otwartą i zależy przede wszystkim od ilości kandydatów zgłaszających się w danym okresie do konkretnego WORDu. Im mniej jest kandydatów, tym krótsze będą kolejki oczekiwania na kolejny egzamin. W najlepszym wypadku czas oczekiwania może wynosić zaledwie kilka tygodni, w najgorszym kilka miesięcy. Z taką też częstotliwością możemy starać się o ponowny udział w egzaminie na prawo jazdy.