Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób można zapisać się na kurs prawa jazdy?

Najpierw należy zgłosić się do wydziału komunikacji w celu wyrobienia PROFILU PKK. W następnym kroku należy dokonać zgłoszenia na kurs: telefonicznie, przez formularz zgłoszeniowy online lub osobiście w biurze.

W jakim wieku można rozpocząć kurs na samochód kat. B?

Minimalny wiek rozpoczęcia kursu na kat. B to 17 lat i 9 miesięcy.

W jakim wieku można rozpocząć kurs na motocykl kat. A1?

Minimalny wiek rozpoczęcia kursu na kat. A1 to 15 lat i 9 miesięcy. Wymagana zgoda rodzica.

W jakim wieku można rozpocząć kurs na kat. A2?

Kurs na kat. A2 można rozpocząć w wieku 17 lat i 9 miesięcy.

W jakim wieku można rozpocząć kurs na motocykl kat. A?

Minimalny wiek rozpoczęcia kursu na kat. A to 23 lata i 9 miesięcy lub dla posiadaczy prawa jazdy kat. A2 przez co najmniej 2 lata jest to wiek 20 lat.

W jakim wieku można rozpocząć prawo jazdy kat. AM?

Prawo jazdy kat. AM można rozpocząć w wieku 13 lat i 9 miesięcy. Wymagana jest zgoda rodzica.

Czy w przypadku posiadania prawa jazdy na dowolną kategorię należy chodzić na wszystkie wykłady, czy istnieją skrócone formy szkolenia?

Fakt posiadania prawa jazdy na dowolną kategorię nie zwalnia z obowiązku realizacji pełnego cyklu szkoleniowego. Jednak zgodnie z ustawą, która weszła w życie dn. 01.01.2015, wprowadzono dwie ścieżki edukacyjne:

- Możliwość zapisania się na egzamin teoretyczny państwowy bez odbycia wykładów. Wówczas kursanci mają udostępnione szkolenie teoretyczne w formie e-learning'u. Po zdanym egzaminie państwowym można zapisać się na jazdy praktyczne.

Lub:

- Zrealizowanie kursu tradycyjnego w postaci uczestnictwa w wykładach, przy czym należy mieć 80-procentową frekwencję. Wówczas jazdy praktyczne rozpoczynają się natychmiast po zakończeniu szkolenia teoretycznego, bez konieczności zdania egzaminu państwowego.

Czy można rozpocząć jazdy równocześnie z wykładami albo w ich trakcie?

Nie. Zajęcia praktyczne mogą się rozpocząć dopiero po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych i zdaniu egzaminu sprawdzającego wewnętrznego lub w przypadku e-learning'owej formy wykładów po zdaniu egzaminu państwowego w WORD.

Czy zdając egzamin na kat. A, w przypadku niepowodzenia, można stracić inne uzyskane wcześniej kategorie prawa jazdy?

Nie ma podstaw prawnych do takiego działania.

Pomogamy jak możemy

Kokpit samochodu
Kokpit samochodu