Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób można zapisać się na kurs prawa jazdy?

Najpierw należy zgłosić się do wydziału komunikacji w celu wyrobienia PROFILU PKK. W następnym kroku należy dokonać zgłoszenia na kurs: telefonicznie, przez formularz zgłoszeniowy online lub osobiście w biurze.

W jakim wieku można rozpocząć kurs na samochód kat. B?

Minimalny wiek rozpoczęcia kursu na kat. B to 17 lat i 9 miesięcy.

W jakim wieku można rozpocząć kurs na motocykl kat. A1?

Minimalny wiek rozpoczęcia kursu na kat. A1 to 15 lat i 9 miesięcy. Wymagana zgoda rodzica.

W jakim wieku można rozpocząć kurs na kat. A2?

Kurs na kat. A2 można rozpocząć w wieku 17 lat i 9 miesięcy.

W jakim wieku można rozpocząć kurs na motocykl kat. A?

Minimalny wiek rozpoczęcia kursu na kat. A to 23 lata i 9 miesięcy lub dla posiadaczy prawa jazdy kat. A2 przez co najmniej 2 lata jest to wiek 20 lat.

W jakim wieku można rozpocząć prawo jazdy kat. AM?

Prawo jazdy kat. AM można rozpocząć w wieku 13 lat i 9 miesięcy. Wymagana jest zgoda rodzica.

Czy w przypadku posiadania prawa jazdy na dowolną kategorię należy chodzić na wszystkie wykłady, czy istnieją skrócone formy szkolenia?

Fakt posiadania prawa jazdy na dowolną kategorię nie zwalnia z obowiązku realizacji pełnego cyklu szkoleniowego. Jednak zgodnie z ustawą, która weszła w życie dn. 01.01.2015, wprowadzono dwie ścieżki edukacyjne:

- Możliwość zapisania się na egzamin teoretyczny państwowy bez odbycia wykładów. Wówczas kursanci mają udostępnione szkolenie teoretyczne w formie e-learning'u. Po zdanym egzaminie państwowym można zapisać się na jazdy praktyczne.

Lub:

- Zrealizowanie kursu tradycyjnego w postaci uczestnictwa w wykładach, przy czym należy mieć 80-procentową frekwencję. Wówczas jazdy praktyczne rozpoczynają się natychmiast po zakończeniu szkolenia teoretycznego, bez konieczności zdania egzaminu państwowego.

Czy można rozpocząć jazdy równocześnie z wykładami albo w ich trakcie?

Nie. Zajęcia praktyczne mogą się rozpocząć dopiero po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych i zdaniu egzaminu sprawdzającego wewnętrznego lub w przypadku e-learning'owej formy wykładów po zdaniu egzaminu państwowego w WORD.

Czy zdając egzamin na kat. A, w przypadku niepowodzenia, można stracić inne uzyskane wcześniej kategorie prawa jazdy?

Nie ma podstaw prawnych do takiego działania.

Pomogamy jak możemy

Kokpit samochodu
Hyundai

Klakson

Pedał gazu

Hamulec 

Sprzęgło

Drążek zmiany biegów

Hamulec ręczny

Kokpit samochodu
Hyundai

Klakson

Pedał gazu

Hamulec 

Sprzęgło

Drążek zmiany biegów

Hamulec ręczny