Profil Kandydata Kierowcy

To druk składający się z 20 cyfr generowany przez wydział komunikacji dla miejsca stałego zameldowania, gdzie zakodowane są wszystkie informacje o kandydacie i jest konieczny do wszelkich formalności związanych z prawem jazdy. Ażeby go uzyskać poniższe dokumenty należy dostarczyć do urzędu.

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
  • kolorową fotografię 3,5x4,5cm
  • kserokopię posiadanego prawa jazdy - w przypadku ubiegania się o dodatkowe uprawnienia
  • pisemną zgodę rodzica lub opiekuna - jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia
  • dowód osobisty do wglądu

PROCEDURY ZAPISU NA KURS

  • wypełnij zgłoszenie w zakładce KONTAKT
  • wpłać pierwszą ratę za kurs (min. 300zł)- zakładka KONTAKT
  • po dokonaniu wpłaty udostępnimy materiały szkoleniowe
  • wykonaj badania lekarskie, w zakładce INFORMACJE znajdą Państwo namiary do lekarzy
  • ze zdjęciem i badaniami udaj się do urzędu w celu uzyskania PKK

Zgłoszenie na kurs można dokonać bez PKK, jednakże niezwłocznie po jego otrzymaniu, należy dosłać profil drogą e-mailową na biuro@sarbo.pl, nie później niż w dniu rozpoczęcia kursu.

RODZAJE KURSÓW

Klasyczny z zajęciami w sali wykładowej, gdzie wykładowca na żywo prowadzi zajęcia. W dniu rozpoczęcia kursu musi być profil PKK.
Po odbyciu 26 godzin ( jednostka 45 minutowa) wykładu trzeba jeszcze będzie jeszcze odbyć 4 godzinnym kursie ratownictwa, który organizowany jest dwa razy w miesiącu. Po zakończeniu kandydaci zdają kolokwium z wiedzy którą nabyli na wykładzie, następnie umawiani są na jazdy.
Po zrealizowaniu programu, zdają egzamin wewnętrzny teoretyczny, a później praktyczny, następnie profil PKK jest uzupełniany przez OSK i uwalniany, co pozwala na zapisanie się na egzamin państwowy w WORD, do tego celu można wykorzystać system rezerwacji >>> INFO-CAR.

E-learningowy, gdzie kandydat na prawo jazdy po otrzymaniu dostępu do platformy szkoleniowej,samodzielnie w domu rozpoczyna naukę.  Można również skorzystać z wykładów LIVE które odbywają się w poniedziałek, wtorek, i środę od godziny 18:00. Po opanowaniu materiału zapisuje się na egzamin teoretyczny państwowy poprzez system INFO-CAR lub osobiście. Po zdaniu egzaminu zgłasza się do OSK w celu odbycia jazd praktycznych. W międzyczasie musi odbyć 4 godzinny kurs ratownictwa medycznego.

Po zrealizowaniu jazd, zdają egzamin wewnętrzny praktyczny, następnie profil PKK jest uzupełniony przez OSK i uwolniony, co pozwala na zapisanie się na egzamin państwowy do WORD, do tego celu można wykorzystać system rezerwacji  >>> INFO-CAR.